Start för TobaksfriDuo på Åland med kick-off på Gregersö 5-7 September 2016

Nu har vi startat med TobaksfriDuo på Åland. De skolor som nu valt att delta i projektet bjöds in till en egen aktivitetsdag på Gregersö lägergård. Skolhälsovårdaren Petra Franzén-Holmberg informerade om TobaksfriDuo och vad medlemskap innebär. Eleverna aktiverades även till att fundera ut fördelarna med att vara tobaksfri och resultatet av grupparbetet kan ses på bilden nedan.

Kick-off dagarna fick mycket positivt mottagande både av elever och lärare. Under det kommande året är planen att även skärgårdens och landsbygdens elever i åk 6 skall bjudas in till Kick-off och informationsdag om TobaksfriDuo.

Arrangörer för kick-off dagarna var:Tobakskampen ÅHS, Folkhälsan, Vårt Hjärta och Landskapsregeringen.

Jan Kankkonen, från Ung resurs Katapult, höll i uteaktiviteterna som bestod av samarbetsövningar, vilket var mycket uppskattat av alla. Ålands egen hälsominister Wille Valve besökte evenemanget och även polisen var där och pratade med ungdomarna och svarade på deras frågor. TobaksfriDuos kick-off fick stor uppmäkrsamhet både i den lokala pressen och radion.

 

 

 

Efter kick-offen fick samtliga elever i åk 6 i Mariehamns skolor Duo-kontraktet hem för att fundera på om de vill bli medlemmar i TobaksfriDuo. Ett tiotal företag sponsorerar på olika sätt ungdomarna som blir medlemmar, de förmånerna gäller även Duo-medlemmar utanför Åland.

I planerna finns att det regelbundet ordnas olika evenemang för medlemmarna i TobaksfriDuo på Åland. I planen finns att ordna en disco-kväll i samarbete med stadens ungdomsledare.