Välkommen till Tobaksfri Duo Åland!

Nästan alla som börjar använda tobak gör det innan de fyller 18 år. Därför är det viktigt att stöda barns och ungas tobaksfrihet om vi vill minska tobakens skadeverkningar.

TobaksfriDuo är en metod som visat goda resultat vad gäller minskning av tobaksanvändning bland barn och unga – med bonuseffekten att många vuxna runt barnen som deltar väljer att själva sluta med tobak.

År 2016 introducerades metoden på Åland genom ett nätverkssamarbete mellan Tobakskampen, ÅHS, Projekt Vision Nolltolerans, Folkhälsan på Åland, Vårt hjärta och Ålands landskapsregering, som en del i arbetet mot målet att Åland ska bli tobaksfritt senast år 2040.

TobaksfriDuo går ut på att en ungdom skriver kontrakt med en vuxen. Tillsammans bildar de en TobaksfriDuo och förbinder sig att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak fram tills utgången av årskurs 9. Även om tobak är substansen som ligger i fokus stöder metoden unga i att göra egna ställningstaganden, hålla överenskommelser och sätta gränser – frågor som är lika viktiga när det gäller andra droger.

För de unga som är med erbjuds aktiviteter som t.ex. gratis biokväll eller seglingsäventyr, och dessutom erbjuds förmåner och rabatter hos lokala företag.

Här på hemsidan hittar ni information om vad som är på gång inom Tobaksfri Duo på Åland!


Missa inte kommande evenemang!

Tobaksfri Duo Åland finns på Instagram och Facebook @tobaksfriduo.ax.

   

Kolla in och följ oss!

 

Här lägger vi upp information om tobak, om kommande evenemang och andra händelser!