Tobaksindustrin

Tobaken hindrar hållbar utveckling.

Den 25 september 2015 röstade FN:s 193 medlemsländer enhälligt ja till nya globala mål för det fortsatta arbetet för hållbar utveckling. Dessa trädde i kraft i januari 2016 och gäller fram till 2030 för alla världens länder. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger, samt hur vi kan skapa goda och långsiktigt hållbara livsvillkor för alla människor. Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett allvarligt hinder för att lyckas med detta. I det här informationsbladet kan du läsa om de 17 nya hållbarhetsmålen och deras samband med tobaksproduktion, tobakskonsumtion och folkhälsopolitik.

Läs hela dokumentet här 

Den 25 september 2015 röstade FN:s 193 medlemsländer enhälligt ja till nya globala mål för det fortsatta arbetet för hållbar utveckling. Dessa trädde i kraft i januari 2016 och gäller fram till 2030 för alla världens länder. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger, samt hur vi kan skapa goda och långsiktigt hållbara livsvillkor för alla människor. Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett allvarligt hinder för att lyckas med detta. I det här informationsbladet kan du läsa om de 17 nya hållbarhetsmålen och deras samband med tobaksproduktion, tobakskonsumtion och folkhälsopolitik.