Vattenpipa

Tobaksbruk orsakar skador, sjukdomar och ett livslångt beroende. Rökning med vattenpipa har funnits i många österländska och afrikanska kulturer under flera århundraden, men har sedan 1990-talet spridit sig till västvärlden och under senare år även till Sverige.

I Sverige har 23 procent vuxna provat att röka vattenpipa enligt undersökningen Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor 2014.

Vattenpipa tycks framförallt tycks attrahera ungdomar och unga vuxna. Uppgifter om bruket av vattenpipa hos ungdomar finns sedan 2009 via CAN:s Skolundersökning. Vid den första mätningen hade drygt 40% av eleverna i årskurs 9 prövat vattenpipa. År 2015 hade den siffran sjunkit till 21%. Även bland gymnasieeleverna år 2 minskade andelen elever som prövat att röka vattenpipa till 41% 2015.

Andelen elever som rökt vattenpipa den senaste månaden är relativt liten och jämfört med tobakskonsumtion av cigaretter eller snus är vattenpipsrökning ett beteende av mer sporadisk karaktär. 4% av både pojkarna och flickorna hade rökt vattenpipa under den senaste månaden i grundskolan och 6 % av pojkarna samt 5% av flickorna i gymnasiet.

Text hämtad från www.tobaksstopp.nu/Vattenpipa (26/1 2018)