Här hittar du kontaktupgifter till personer med länsövergripande ansvar i Västerbotten. För att hitta kontaktuppgifter till lokala kontaktpersoner, välj din ort i listan till höger.

Ywonne Wiklund
Läns- och nationellt ansvarig
Region Västerbotten
Regionhuset
Köksvägen 11, 901 89 Umeå
E-post: Ywonne.Wiklund@vll.se 
Tel: 090 - 785 73 91
Mobil: 070 - 648 73 15

Linnea Westberg
Samordnare Tobaksfri duo Folktandvårdens Preventionsgrupp
E-post: linnea.westberg@vll.se
Mobil: 072-212 23 82

Johanna Lindberg
Coach med webbansvar
Region Västerbotten
E-post: johanna.p.lindberg@vll.se
Mobil: 072-718 72 13

Ansvarar framförallt för innehåll i Tobaksfri duos sociala medier, Instagram, hemsida och Facebook.

Region Västerbotten Org nr 232100-0222