Jörn

 Furuskolans år 7 till 9 elever går nu på Bolidenskolan i Boliden.

Klassbesök och kontraktskrivning genomförs av Folktandvårdens personal i klass 6.