Umeå

 

Kontaktpersoner i skolan

Bräntbergsskolan

Ulla Thinderfjäll, kurator
090-16 56 13
ulla.thinderfjall@umea.se

 

Carlshöjdsskolan

Carina Ekeholm, skolsköterska
090-16 47 74
carina.ekeholm@umea.se

 

Ersängsskolan

Catherine Sandström, kurator
090-16 44 42
catherine.sandstrom@umea.se

 

Grubbeskolan

Klas-Göran Stridh, rektor
070-326 72 24
klas.goran.stridh@umea.se

 

Hagaskolan

Kontaktuppgift saknas

 

Hagaskolan (sär)

Ulla Nordbrandt, lärare
ulla.nordbrandt@umea.se

 

Linneaskolan

Anna-Lena Engman, skolsköterska
090-16 59 12
anna-lena.engman@umea.se

 

Primaskolan

Kristina Sandström, kurator
090-349 48 29
kristina.sandstrom@prolympia.se

 

Prolympia

Kristina Sandström, kurator
090-349 48 29
kristina.sandstrom@prolympia.se

 

Sjöfruskolan

Ulrika From, lärare
ulrika.from@umea.se

Lina Andersson, lärare (föräldraledig)
090-16 58 00
lina.andersson@umea.se

 

Språkskolan

Jonas Flank, lärare
jonas.flank@sprakskolan.com

 

Tegs Centralskola

Per Nyström, fritidsledare
073-024 40 77
per.nystrom@umea.se

 

Waldorfskolan

Lena Falck, skolsköterska
090-14 82 93, 073-094 47 43
lena.falck@waldorfumea.se

 

Västangårds skola

Sara Bargell, ungdomscoach
090-16 51 76
sara.bargell@umea.se

 

Ålidhemsskolan

Jenny Isell-Sjöberg, lärare
jenny.isell-sjoberg@umea.se

Ewa Hellgren, kurator
090-16 47 16, 070-970 47 16
ewa.hellgren@umea.se

 

Kontaktpersoner i folktandvården