Sävar

 

Kontaktpersoner i skolan

Sävar skola

Janne Wiklund, fritidsledare
090-16 40 77
jan.wiklund@umea.se

Minna Nordin, skolsköterska
090-16 40 52
minna.nordin@umea.se

 

Kontaktpersoner i folktandvården