Cigaretter

Cigaretter, cigarrer, cigariller och tobak till pipor innehåller finmalda tobaksblad. De innehåller också många andra ämnen. I en tänd cigarett finns fler än 4 000 kemiska ämnen. Några av dem:

 • Nikotin, ett gift som bara är tillåtet i tobak och i produkter som ska hjälpa den som vill sluta röka eller snusa.
 • Cyanväte, en giftig gas.
 • Kolmonoxid, en giftig gas som bland annat finns i bilavgaser.
 • Tjära, som innehåller många olika ämnen, en del av dem kan orsaka cancer. Förutom i cigaretter används tjära bland annat i asfalt och målarfärg.
 • Bly.

Många av ämnena som finns i cigaretter är farliga och kan ge cancer och flera andra allvarliga sjukdomar.

För att skydda unga personer från farorna med att använda tobak finns en lag som säger att det är förbjudet att sälja tobak till någon som är under 18 år. 

Rökning kan leda till olika skador och sjukdomar. Ungefär varannan person som röker dör tidigare än vad hen hade gjort utan rökning.

De flesta vet att rökning är farligt. Men det är lätt att tänka att man själv inte ska få några sjukdomar, eller att man ska sluta innan det blir farligt.

Det finns några saker som du kan märka ganska snart efter att du har börjat röka:

 • Du får sämre kondition.
 • Du får fler finnar.
 • Du hostar mer. 
 • Dina tänder blir gulare. 
 • Du får infektioner och pip i luftvägarna.
 • Du har svårare att få stånd.

Ju tidigare i livet du börjar röka, desto större är risken att få skador och sjukdomar. Risken blir större och större, ju längre du fortsätter att röka. Lungorna är också extra känsliga mot rök innan de har utvecklats färdigt.