E-cigaretter (puffbars, vejps, vapes)

Den elektroniska cigaretten (EC) utvecklades i Kina 2003, introducerades i Europa 2006 och marknadsförs nu i en rad länder, däribland Sverige, främst på internet och sociala medier. Att använda de här produkterna kallas ofta vejping (vaping). Marknaden växer lavinartat, det finns hundratals märken och tobaksbolagen utvecklar egna märken. Varje månad dyker i genomsnitt tio nya märken och över 240 nya smaker upp på internet, och redan 2014 fanns nära 8 000 smaker (14).

EC marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen av cigaretter. Den senaste forskningen visar att det ger mycket tveksamma resultat. Många som vejpar använder dessutom vanliga cigaretter om de gjort det tidigare. Beteendet kvarstår.  

Ny forskning pekar på att e-cigaretter har skadliga effekter på hälsan men vi behöver fler långtidsstudier.

De flesta e-cigaretter innehåller nikotin och många har en hög dos. Det kommer nya produkter och märken hela tiden. Produkterna marknadsförs ofta via sociala medier och influencers. De signalerar en livsstil och produkterna beskrivs som en fräsch accessoar och inte som den drog nikotin är. Det är 18 års-gräns för inköp men det tycks som att barnen handlar via kontakter och användare på snapchat, tiktok och instagram. De söka smakerna som finns gör att barn i unga åldrar lockas in i beroende. Nikotinet har negativa hälsoeffekter som ökat blodtryck, stelare kärl, sömnsvårigheter och det påverkar ångest och depression negativt. Det är bara några av de effekter vi ännu sett. Det forskas vidare på nikotinets påverkan på hälsan men även smaktillsattsernas kemi är intressant att studera. Det finns inget som tyder på att e-cigaretter på något sätt är en ofarlig produkt för barn.Bildresultat för e cigarett