E-vätska

Nikotin i flytande form är mycket giftigt. Vid intag via munnen anses 5-13 mg nikotin/kg kroppsvikt vara toxiskt; det vill säga 390-780 mg för en vuxen person på 60 kg och 65-130 mg för ett barn på 10 kg. En förpackning e-vätska kan innehålla upp till 200 mg nikotin och kan alltså döda ett barn, och dödsfall hos barn har även rapporterats i USA och Israel (46, 61).

Vid intag via huden är 70 mg/kg kroppsvikt toxiskt (46). Det finns även förpackningar avsedda för människor som vill blanda e-vätskan själv hemma, som kan innehålla så mycket som 3,6 gram nikotin/flaska (50 ml flaskor med en koncentration på 72 mg nikotin/ml). För dessa människor finns risk att e-vätskorna blir för starka (46).

I den nya lagstiftning som infördes i hela EU 2016 (i Sverige i juli 2017 - se "Lag om EC på väg") kommer förpackningarna att få innehålla max 10 ml e-vätska med en bestämd maximal koncentration.

Giftinformationscentralen har under 2013-2018 tagit emot 50-65 frågor per år om förgiftning i samband med E-cigaretter, som blåsor i munnen, magont, yrsel, hjärtklappning, illamående, kräkningar, kallsvettningar, diarré och sveda i halsen. Allvarliga tillbud handlar bl.a. om olyckor där barn lekt med patronerna till EC och fått i sig e-vätska med hög nikotinhalt.


Text hämtad från www.tobaksstopp.nu/nikotin-ec (26/1 2018) samt giftinformationscentralen.se