Försäkran ska vara inne 31 maj(tobaksfria dagen) för att kunna gälla som lottsedel i vårt årliga vårlotteri med en resa till stockholm i potten.

Skicka försäkran till:

Region Norrbotten
att: Malin Svedjeholm
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå

2015 skrev 1138 elever kontrakt i Norrbotten!