Vårlotteriet - Fyll i din försäkran här

Den som skrivit kontrakt med Tobaksfri duo kan varje år vara med och tävla i vårt stora Vårlotteri. Detta görs genom att lämna in en försäkran där du och din duopartner lovar att ni följt kontraktet. Försäkran kan lämnas in från och med 1 april fram till 31 maj (Tobaksfria dagen), för att den ska gälla som lottsedel. I potten finns bl.a. en resa till Stockholm, 1000 kr och en massa andra fina priser. Du på gymnasiet som skrivit kontrakt med en kompis fyller i dennes kontaktuppgifter under "Vuxenpartner". Har du skrivit kontrakt utan partner räcker det att skriva två punkter (..) i fältet för att kunna skicka din försäkran.

 


2018 skrev 1161 elever
i åk 6 och åk 1 på gymnasiet
kontrakt i Norrbotten!